download bestand

Verwerkersovereenkomst

Privacy en veiligheid
Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u wilt dat wij uw administratie en fiscale aangiften verwerken. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@vanderveenadmin.nl

Heel veilig
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.
Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten info@vanderveenadmin.nl

Wat doen we verder met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens welke wij uit uw administratie kunnen halen.

Uw administratie en fiscale aangiften leveren
Voor uw administratie en fiscale aangiften hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij uw administratie en fiscale aangiften verzorgen en bezorgen, en u op de hoogte houden over uw administratie en fiscale aangiften. Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor het leveren van uw administratie en fiscale aangiften, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en overheidsinstanties.

Bewaren van uw fysieke administratie
Uw fysieke administratie bewaren wij altijd in een afgesloten ruimte, welke zonder onze toestemming niet voor anderen te betreden is.

Op computer opgeslagen persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens welke op onze computer is opgeslagen slaan wij periodiek, als back- up, ook op een afzonderlijke computer op welke niet verbonden is met het internet. Beide computers worden altijd bewaard in een afgesloten ruimte.

Bij datalek en ontvreemding van fysieke gegevens over u
Mocht er onverhoopt ondanks onze zorgvuldigheid en voorzichtigheid sprake zijn van een datalek en / of ontvreemding van fysieke gegevens over u, dan zullen wij direct de daarvoor bestemde autoriteiten en overheden inschakelen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijn. Op dit moment is deze bewaartermijn 7 kalenderjaren.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de opdrachten die u ons gegeven heeft, zoals aangiften Inkomstenbelasting, – Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting of de verstrekking van informatie van uw aangiften aan Bancaire instelling. Wij verstrekken nimmer informatie van u aan derden zonder eerst uw toestemming te vragen.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?
Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@vanderveenadmin.nl